Dags att nominera ditt ägarombud! (avslutad)

Dags att nominera ditt ägarombud!

Nomineringen är nu avslutad

Som medlem i OK Värmland är du med och bidrar till en massa bra saker på olika sätt, och nu har du som medlem chansen att vara med och påverka stationernas utveckling genom att göra din röst hörd. Varje år väljs ägarombud till våra stationer runt om i Värmland och nu är det dags att nominera nya kandidater. Så var med och påverka och nominera dig själv eller någon du känner!

Nominera ägarombud här!

Vad är ett ägarombud?

I ett kooperativ med 65 000 medlemmar är det svårt, eller rent ut sagt omöjligt för alla medlemmar att enskilt föra sin talan. Det är då våra ägarombud kommer in i bilden. Ägarombudet kan beskrivas som medlemmarnas representant och länken mellan dig som medlem och stationen. Ägarombudet finns där för att fånga upp medlemmarnas synpunkter och önskemål och driva dem framåt.

Ägarombudets uppgifter

📌 Hålla sig uppdaterad om vad som händer på stationen genom möten med säljchefen.
📌 Företräda medlemmarna för stationens utveckling.
📌 Framföra synpunkter till säljchefen.
📌 Delta på olika träffar med föreningens styrelse.

Nominera ägarombud här!
Frågor och svar om nominering av ägarombud


Se filmen med Jonas Räfting, ägarombud på OK-stationen på Skoghall