Rösta fram ditt ägarombud!

Rösta fram ditt ägarombud!

Röstningen är nu avslutad

OK Värmland ägs av sina 73 000 medlemmar. Och som medlem och ägare har du en hel del förmåner, som bland annat möjligheten att vara med och påverka stationernas utveckling. För att kunna driva viktiga frågor vidare och på bästa sätt kunna utveckla stationerna i rätt riktning har vi valda ägarombud till hjälp. Varje år väljs ägarombud till våra OKQ8-stationer runt om i Värmland och nu är det dags att rösta!

Rösta fram ditt ägarombud här!
Frågor och svar om röstning av ägarombud

Ägarombudets uppgifter

📌 Hålla sig uppdaterad om vad som händer på stationen genom möten med säljchefen
📌 Företräda medlemmarna för stationens utveckling
📌 Fånga upp medlemmarnas önskemål och synpunkter och driva dem vidare
📌 Delta på olika träffar med föreningens styrelse

Se filmen med Jonas Räfting, ägarombud på OK-stationen på Skoghall