Återbäring och ränta

Återbäring och ränta

Återbäringen för 2022 bestämdes vid Föreningsstämman som hölls i maj 2023. Besked skickades ut till medlemmarna under juni 2023.
Återbäringen för 2022:
 • 20 öre/liter drivmedel på bemannade stationer
 • 0 öre/liter drivmedel på obemannade stationer (där är priset sänkt med 15 öre i pump)
 • 2 % på övriga inköp

För att kunna dela ut återbäring krävs att det finns ett överskott från den återbäringsgrundande verksamheten. Vad som är återbäringsgrundande bestäms av föreningsstämman som är OK Värmlands högsta beslutande organ.

Aktuella räntesatser

Ränta OK Värmland Sparkonto 2023. Räntesatserna gäller fr. o. m. 3 juli 2023 och räntan beräknas alltid från första kronan. Räntebesked skickas ut i Januari när räntan för året är påförd.

 • Saldo upp till -3 000 kr=0,50%
 • Saldo 3 000,01- 10 000 kr=0,90%
 • Saldo 10 000,01-100 000 kr=1,75%
 • Saldo 100 000,01-500 000 kr= 2,50%
 • Saldo över 500 000,01- 5 000 000= 3,0%
 • Ränta OK Värmland Insatskonto: 1%

Ränta OKQ8 Visakort: Tillgodoräntan är 0,75% på insatt belopp (max 150 000:-). För dagsaktuell ränta gå in på OKQ8:s hemsida klicka här

Sparkonto och Insatskonto

Alla medlemmar har ett insatskonto och ett sparkonto där återbäringen sätts in. För medlemmar som inte har full insats sker utbetalning av ränta och återbäring genom överföring till dennes insatskonto tills halva insatsen inbetalats. Därefter överföres hälften av ränta och återbäring till insatskontot och hälften till sparkontot. För medlem som innehar fullbetald insats överförs ränta och återbäring till sparkontot.

Uttag på OK Värmlands Sparkonto sker efter kontakt med Kundservice 020-65 65 65.

Lagen om insättningsgaranti

Kontohavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insatta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299).

Andra medlemsförmåner

Som OK-medlem får du också en rad andra förmåner, rabatter och specialerbjudanden.

 • Medlemserbjudanden från OKQ8-stationerna.
 • Tidsbegränsade rabatter från OKQ8:s samarbetspartners.
 • Rabatt på prenumeration på Sveriges största biltidning Vi Bilägare.
 • Bonus på villaolja och el  
Läs mer om medlemskap