Vi verkar för att hela Värmland ska utvecklas och leva.

Vi arbetar ständigt med att utveckla Värmland på olika sätt.
Kooperativ utveckling

Vi engagerar oss i Kooperativ utveckling genom vårt samarbete med Värmländsk Kooperation som är ett samarbete mellan de etablerade kooperativa företagen, HSB, Riksbyggen, Coop Värmland, Folksam, LRF, Fonus, Länsförsäkringar, OK Värmland samt Coompanion. Värmländsk Kooperation engagerar sig på olika sätt genom att dela ut olika stipendier, arrangerar en tävling som heter Det ostartade kooperativet. Därutöver bedriver vi påverkansarbete genom att träffa politiker i olika nivåer.

Vi har alltid valt att stötta barn och ungdomar

OK Värmland stöttar Ung företagsamhet genom att vara delaktiga i deras verksamhet och även engagerade i deras utveckling. Detta är viktigt för nyföretagandet i landskapet.

Ok Värmland har historiskt alltid valt att stötta barn och ungdomar. Vi samarbetar med idrottsföreningar som har stort intresse i ungdomsidrotten och som värderar alla lika. Vi är måna om att bidra till att de barn och ungdomar som vill ska få utöva idrott. Vi medverkar bland annat till att den populära Klassfotbollen varje år arrangeras och att fotbollsskolor kan erbjudas sommartid.

Ideella organisationer

Varje år lämnar vi bidrag till ett projekt eller ideell organisation som har till syfte att skapa möjligheter och förändring i vårt samhälle. Genom åren har vi stöttat Momenta trafiksäkerhetskampanjer, Ett Narkotikafritt Sverige, Barncancerfonden, BRIS, Suicide Zero, Barndiabetesfonden, Nattvandrarna i Värmland och Familjehjälpen. I år engagerar vi oss i ett utbildningsprojekt på Karlstads Universitet, Clear River Racing.

om ok värmland

Läs mer om oss