Vår historia- En resa att vara stolt över.

OK Värmland bestod till en början av många föreningar. I stort sett att orter hade en egen förening. I början av 60- talet började sammanslagningar till det som idag är OK Värmland. Sedan 1967 har vi funnits i nuvarande form under samma namn.
OK's historia är lång

OK bildades 1927 av ett antal droskägare som tyckte att bensinpriset var alldeles för högt, istället började man med egen import och ganska snart hade man halverat priset på bensin. Efter andra världskriget började man släppa in privatpersoner som medlemmar och antalet medlemmar har sedan dess vuxit starkt. I dag är antalet i Sverige över 1 miljon medlemmar. I Värmland har vi ca 65 000 medlemmar. Vårt syfte har alltid varit detsamma, att tillhandahålla produkter och tjänster för bilister till bästa möjliga pris. Idag kan vi inte bidra lika mycket med prisnivåer på bränsle som vi kunde 1927. Istället ligger tyngdpunkten på att tillhandahålla produkter och tjänster på så många orter som det är möjligt ekonomiskt. Detta utifrån de kooperativa principerna som bland annat socialt ansvar.

OK har alltid varit först med olika former av miljöbränslen. Först ut var lågblybensin som senare blev blyfri bensin. Därefter kom E85, Biogas, HVO där OK varit först ut med samtliga bränslen. I takt med att lönsamheten att sälja bränsle successivt försämrats så har vi tvingats utveckla och anpassa verksamheten. Genom åren har sortimentet förändrats från rent bilistiskt till idag handla om snabbmat. Konceptet mat utvecklas hela tiden och här har vi inte sett slutet ännu. De senaste åren har även tvättmarknaden vuxit i takt med att människor blir medvetna om den miljöpåverkan det innebär att tvätta bilen på gatan.

om ok värmland

Läs mer om oss