Ett nära samarbete

Den nya organisationen som infördes för ett par år sedan innebar ett närmande mellan styrelse och stationer. Framförallt förenklades arbetet med att införa två stycken ägarombud på stationen. Dessa har täta möten med säljchef och med föreningens styrelse. Ägarombuden som väljs varje år är också representanter vid föreningens föreningsstämma som hålls varje år i Maj.

Ledning

Thomas Andersson

VD

Anna-Karin Nilsson

Ekonomichef

Erica Andersson

Personalchef

Kristina Wall

Försäljningschef Väst / Marknadschef

Anders Svensson

Försäljningschef öst / inköp
Styrelse

Hans Ferner

Ordförande

Lena Bergström Sterwe

Vice ordförande

Victor Falkenström

Ledamot

Ditte Stensson

Ledamot

Johan Västsäter

Ledamot

Johanna Sunesson

Arbetstagarrepresentant

Lisa Franklin

Arbetstagarrepresentant
Revisorer
Lars Blomberg - ProRev, auktoriserad revisor
Sune Knutsson, föreningsvald
Monica Gunnarsson, föreningsvald
Distrikt

I OK Värmland finns 16 distrikt. Varje distrikt har 2 ägarombud. Nominera styrelse och ägarombud här: val.okvarmland.se

Ägarombuden har till uppgift att företräda medlemmarna och framföra önskemål och synpunkter till företagsledningen eller styrelsen.

Föreningsstämman

Föreningsstämman består av 32 ledamöter. På föreningsstämman deltar även, utan beslutanderätt; styrelsen, vd och revisorer samt tjänstemän.

om ok värmland

Läs mer om oss