Om OK Värmland

Vi verkar för att hela Värmland ska utvecklas och leva.

Stationsnätet finns representerat med fullservicestationer över hela landskapet och med automater på några orter. Vi har 30 bensinstationer, varav 16 är bemannade. Vår affärsidé är: Bästa bilistiska alternativet!
Med ansvar för Värmland

OK Värmland har som uppdrag från våra medlemmar att bedriva verksamhet i hela Värmland på ett lönsamt och effektivt sätt. För att uppnå detta behöver vi ha ett modernt stationsnät som väl svarar upp mot den moderna kundens förväntningar. Detta innebär att vi varje år gör stora investeringar för att uppnå dessa mål. Vårt sätt att se på lönsamhet innebär att vi måste ha ett stationsnät som genererar vinst som skapar förutsättningar för investeringar, återbäring och konsolidering, dvs en vinst som ger oss möjlighet att finnas kvar på lång sikt.

OK Värmlands hållbarhetsredovisning

Från och med räkenskapsår som inleds efter 31 december 2016 ska större företag hållbarhetsredovisa. En hållbarhetsrapport är enligt den nya regleringen en rapport med hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenser av verksamheten. Denna information ska omfatta frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning.

OK Värmland Fastighets AB

Vi ägs till fullo av moderföreningen OK Värmland. Fastighetsbolaget äger en av fastigheterna i köpcentrat Bergvik Karlstad, vårt föreningskontor i Karlstad samt Stora Coop och OKQ8-stationen på Stenåsen i Kil. Vi äger också stationen i Torsby och ChopChop på Våxnäs. I byggnaden på Bergvik finns: Intersport, NetOnNet, Skopunkten, Kungsängen, Odds bilar samt Tvättgata.

Reload - Laddplatser i Värmland
Ett helägt dotterbolag till OK Värmland som jobbar med etablering av laddparker i främst Värmland. Bolaget erbjuder också laddlösningar till bostadsrättsföreningar och företag.
om ok värmland

Läs mer om oss