Att vara en del av OK Värmland

OK Värmland är en medlemskooperation och vilar på kooperativa idéer/ principer. En naturlig del av den kooperativa affärsmodellen är fokus på hållbart värdeskapande och socialt ansvar. Vi ska ta vara på den positiva, livskraftiga och framåtsträvande kraft som det kooperativa näringslivet står för. Det genomsyrar i alla delar så även för våra medarbetare.
En jämställd arbetsplats

Vi arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur. OK Värmland erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar mellan 150–170 människor med olika bakgrund och i alla åldrar. Vi tror på utveckling av oss själva och erbjuder alla våra medarbetare goda möjligheter till utveckling.

En trygg arbetsmiljö

För att säkerställa att våra medarbetare arbetar i en hållbar, säker och trygg arbetsmiljö görs flera undersökningar under året med uppföljningar och eventuella åtgärder. Varje medarbetare har därigenom stor möjlighet att själv bidra till en bättre arbetsplats.

Möjligheter för vidareutveckling

Då vi samarbetar med OKQ8 finns det möjligheter att få jobba i hela landet och vi har tjänster som sträcker sig från timanställd på stationen till HK i Stockholm. Alla medarbetare ska genomgå de utbildningar som finns via digitala utbildningsverktyg som syftar till att lära sig allt från produktkunskap, sälj, service och arbetsmiljö. I OK Värmland kan du växa från säljare på stationen till biträdande säljchef för att sedan ta dig an en egen station som säljchef. Många har genom åren gått från att jobba extra under sommaren till att några år senare faktiskt tagit steget till säljchef.