Vi vill bidra till en hållbar utveckling för hela Värmland.

Vi vill fortsätta att göra gott för Värmland! Det ska vi göra genom aktiva val med hållbarhet och långsiktighet i åtanke och med fokus på lönsamhet och återinvestering. Genom våra 17 bemannade stationer och 13 automatstationer är vårt mål att bidra till en bättre framtid och en hållbar utveckling för hela Värmland. Våra 30 stationer ska vara en naturlig servicepunkt på orten och därigenom göra det möjligt att leva, resa och bo i hela Värmland. Och för att kunna vara en möjliggörare för liv i hela länet ur ett längre perspektiv måste vi vara med och bidra till ett minskat klimatavtryck.

Vi jobbar med att minska vår energiförbrukning och investerar i ny teknik, samt tar hjälp av externa experter för att hitta bättre lösningar och minska förbrukningen. Vi jobbar också för att ställa om vår drivmedelsförsäljning mot biogas, el, HVO100 och vätgas. Detta gör vi bland annat genom samarbeten med OKQ8 och partners.

I våra butiker

I våra butiker investerar vi för framtiden, med fokus på mat och service. Vi ser till att skapa förutsättningar för hela familjen att stanna upp, äta och dricka gott, hämta paket och göra andra nödvändiga ärenden. Och på våra stationer hittar du också fantastiskt gott och 100% hållbart odlat kaffe från Starbucks.

På våra stationer

När det gäller energiförbrukningen på våra stationer har vi tillsammans med Karlstad Energi påbörjat en detaljerad kartläggning för att identifiera och ersätta lågpresterande hårdvara. Energikrävande produktdisplayer från leverantörer på våra servicestationer, som varumärkesförsedda kylbehållare och kylskåp, har en varierande energieffektivitet. Vi har för avsikt att optimera den nuvarande energiförbrukningen under de kommande åren genom samtal med leverantörer, planering av kommersiella zoner och strängare krav på energiprestanda för produktdisplayer.

Dessutom utbildar vi vår personal i att tillämpa rutiner som bidrar till att spara energi. Stationscheferna är till exempel skyldiga att genomföra SSHE-genomgångar (Säkerhet, Skydd, Hälsa och Miljö) flera gånger per år på sina stationer för att se till att de uppfyller standarderna.

Vi har en ambition om att sätta solceller på våra bemannade stationer för att på så sätt öka mängden egenproducerad energi samtidigt som vi minskar vårt beroende av köpt energi. Samtidigt får vi en synergieffekt då vi kommer att öka antalet laddplatser. Vi köper idag in 100% förnybar energi.

Personal och nöjda medarbetare

Världen är föränderlig och förändring sker i en allt snabbare takt. Att vi har ett arbetssätt med stort fokus på resultat är nödvändigt för att vi ska tillmötesgå vårt kundlöfte, att finnas i hela Värmland, och att möta miljökraven.

Ett väl utvecklat ledarskap är grunden till god ekonomi, kunnig, frisk och engagerad personal. Om vi tillsammans driver affären på ett hållbart sätt gynnar det engagemang och utveckling som i sin tur skapar en bra arbetsmiljö som vi trivs i.

Vi har en pågående ledarsatsning där vi har lagt strategier på vad vi vill åstadkomma på kort och lång sikt. Arbetet sker tillsammans med våra säljchefer och biträdande säljchefer för en hållbar framtid. Vi behöver ändra organisationen och jobba mer med kortsiktiga och långsiktiga mål på ett mer konkret och mätbart sätt.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning.

om ok värmland

Läs mer om oss