Tvätta hållbart

Tvätta Hållbart

För att undvika förorening av sjöar och hav med kemikalier och tungmetaller som frigörs under en biltvätt är det rätta valet ganska enkelt – att tvätta i en godkänd tvätthall.

När du tvättar i någon av våra tvätthallar kan du alltid vara säker på att du värnar om miljön. Här används enbart Svanen märkt rengöringsmedel och hallarna är utrustade med oljeavskiljare och biologiska reningsverk där spillvattnet renas från farliga ämnen, just för att inte förorena naturen och grundvattnet.

Tvätta själv-hallar, ett grönt alternativ

Ett grönt alternativ till tvätthall och till dig som vill tvätta bilen själv, är tvätt i en tvätta själv-hall. Dessa är precis som tvätthallarna försedda med oljeavskiljare och reningsverk för att rena spillvattnet och motverka farliga miljöutsläpp.

Den Stora Biltvättarhelgen

Den 23-24 april är årets Stora Biltvättarhelg, ett hållbart initiativ från Svenskt Vatten som vi på OK Värmland står bakom. Initiativet handlar om att få fler människor medvetna om vilka skador förorenat vatten kan orsaka och därför uppmana och uppmuntra till att tvätta bilen på ett miljövänligt sätt i stället för hemma på gatan.

4 Tips inför biltvätten
  • Tvätta i tvätthall eller i en tvätta själv-hall för att inte förorena naturen.
  • Tvätta bilen en varm dag när även bilen är varm, då har tvättmedlet bättre effekt.
  • Vaxa bilen regelbundet då vaxet skyddar bilen mot smuts, då slipper du tvätta lika ofta.
  • Om din bil är ordentligt vaxad räcker det ofta med att spola av den med vanligt vatten i en tvätta själv-hall.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet!