Filipstad Konsul Lundströmsv

En bra möe bättre station som ligger vid infarten till Filipstad från Karlstad, riksväg 63.

Adress

Konsul Lundströms Väg 2

68233 Filipstad

Ägarombud

Mattias Kämpeskog

Vakant

Säljchef

Johanna Sunesson

Telefon:

0590-10030

Epost: 

40003@station.okq8.se